Szanowni Państwo, Kilka trudnych lat w budżecie prokuratury, duże zaległości w rozwoju logistyki prokuratorskiej, w końcu obciążenia mentalne wynikające z naturalnego podobno konserwatyzmu prawników wykształciły niezwykle żywotny i mało sympatyczny dla urzędu prokuratorskiego stereotyp zapracowanego i zasypanego stosami akt urzędnika, który przy pomocy długopisu, w najlepszym razie przy pomocy rozklekotanej maszyny do pisania mozoli się nad kartką papieru.

Przełamanie tego stereotypu i ukazanie opinii publicznej modelu pracy prokuratora uzbrojonego w najnowocześniejsze systemy informatyczne, komputery stacjonarne i laptopy wyposażone w mobilne modemy do bezprzewodowego przesyłania danych z każdego niemal miejsca, gdzie zachodzi konieczność wykonywania czynności procesowych, przenośne drukarki umożliwiające niezwłocznie wytworzenie dokumentu procesowego, sprzęt fotograficzny, w tym kamery do utrwalenia przebiegu czynności i urządzenia do przetransponowania tego obrazu na odpowiednie nośniki z możliwością odtworzenia w prokuraturze czy sali sadowej to pierwszy cel seminarium.

Wyznaczyliśmy sobie także inny cel – zapewne ważniejszy. Jest nim ukształtowanie u każdego prokuratora naszego i nie tylko naszego  okręgu przekonania, że z takiego sprzętu może on korzystać na co dzień, że jest w stanie go obsłużyć w sposób zapewniający wysoką efektywność czynności i utrwalenie jego przebiegu w sposób gwarantujący  wysoki obiektywizm dokumentacji.

Od jakości oględzin, efektywnego ujawnienia i utrwalenia śladów często zależy odpowiedź na pytanie, czy poznanie prawdy, tego -  elementarnego warunku sprawiedliwego orzeczenia może okazać się możliwe dzięki ekspertyzie. Współcześnie na skomplikowane i popełniane przy zastosowaniu najnowocześniejszych metod przestępstwa odpowiedź może być tylko jedna – równie nowoczesne albo jeszcze nowocześniejsze metody śledztwa, w tym te wynikające z techniki  kryminalistycznej i stanowiące jej najnowszy dorobek..

Dlatego na to spotkanie zaprosiliśmy nie tylko prokuratorów, ale też naszych partnerów ze służb i urzędów realizujących wspólny cel ustawowy – zwalczanie przestępczości.

Przede wszystkim jednak są już z nami albo pojawią się w najbliższych godzinach reprezentanci różnych środowisk świata nauki – badacze, eksperci, znakomici dydaktycy – najlepsi spośród najlepszych z Poznania, Wrocławia i Krakowa, ze Szczytna, Szczecina i Warszawy. Będą dzielić się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. Zechcieli przyjąć nasze zaproszenie. Już teraz im za to serdecznie  dziękuję.

Drodzy Państwo,

Darujcie nam, że chcemy się tez trochę pochwalić. W roku ubiegłym zakończyliśmy kolejny II – gi etap modernizacji siedzib PO i PR w Zielonej Górze. Uważamy, ze niektóre z rozwiązań mogą okazać się przydatne także poza Zieloną Górą. Oceńcie sami. Mamy też za sobą pewien dorobek prokuratorskiej myśli kryminalistycznej. W 11 edycjach Finału Turnieju Kryminalistycznego 4 razy Apelację Poznańską reprezentowali aplikanci naszego okręgu. Dwa razy okazali się zwycięzcami. Mówię to w kontekście faktu likwidacji naszego ośrodka szkolenia aplikanckiego.

Szanowni Państwo!

Specjalnym gościem, zorganizowanego pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego Andrzeja Kalwasa,  Zielonogórskiego Seminarium Kryminalistycznego jest zastępca Prokuratora Generalnego p. prok. Kazimierz Olejnik. Pomimo wielu pilnych obowiązków znalazł czas, żeby przyjechać do Zielonej Góry. To dowód dużego znaczenia, jakie kierownictwo resortu przywiązuje do podnoszenia kwalifikacji zawodowych prokuratorów.  Powitajmy go serdecznie!!!

Witam serdecznie Z-cę Prok. Ap. w Poznaniu p. prok. Jarosława Kaczmarka. Pragnę po raz kolejny  oświadczyć, że bez życzliwości i pomocy Pana Prokuratora Apelacyjnego i jego najbliższych Współpracowników nie moglibyśmy zrealizować większości naszych przedsięwzięć logistycznych. Po raz kolejny mówię więc – dziękuję!!!

Panie i Panowie,

Witam wszystkich przybyłych na otwarcie Seminarium Gości i Uczestników. Witam przedstawicieli mediów. Darujcie, że nie wymienię każdego z osobna stosownie do należnych dystynkcji tak, jak na to zasługujecie. Poznany się bliżej na zajęciach w Drzonkowie.

Zanim zaproszę Państwa do holu na prezentację sprzętu stanowiącego wyposażenie prokuratur okręgu zielonogórskiego i do zwiedzenia prokuratury – poproszę o zabranie głosu Pana Prokuratora Generalnego. […]

Jan WOJTASIK

 

 

 

pogoda.net