Wielce Szanowny Panie Prokuratorze,
Drogi Janku, Przyjacielu,

Pozwól proszę, że w tym szczególnym i ważnym momencie życiowym, jakim jest przejście w stan spoczynku, przekażę Ci przede wszystkim słowa podziękowania za wiele lat wspólnej służby, a wcześniej zawodowej współpracy podległych nam urzędów.

Ani pierwszy, ani ten drugi etap naszej znajomości i współdziałania nie był łatwy. Z obydwu zdałeś egzamin znakomicie. Pamiętam Twoje zaangażowanie jako strażnika obowiązującego surowego wojskowego prawa i zarazem rozwagę i powściągliwość w jego interpretacji oraz stosowaniu. Byłeś wzorcem dla młodych prokuratorów wojskowych i ich wieloletnim Szefem,  żeby po latach swoim doświadczeniem i zaangażowaniem wesprzeć ich kolegów w prokuraturze powszechnej.

Z tego etapu Twojej aktywności korzystałem jeszcze jako Prokurator Rejonowy w Nowej Soli, a przez kolejnych 10 lat, jako Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze. Dla prokuratur zielonogórskich Twoje nowatorskie pasje informatyczne miały znaczenie zupełnie wyjątkowe. Wystarczyło kilka lat, żeby uczynić je wiodącymi i promieniującymi przykładem na cały kraj.

Naszą współpracę bardzo sobie ceniłem i z taką oceną odchodziłem sam w stan spoczynku. Upływ czasu oceny tej nie zmienił i jestem pewien, że już tak pozostanie. 

Życzę Ci wszelkiej pomyślności osobistej i nieustającego poczucia satysfakcji z dzieł, których dokonałeś.

Jan WOJTASIK


Wystąpienie okolicznościowe w dniu 19 sierpnia 2011 r. z okazji przejścia Jana Pardeja - prokuratora Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze w stan spoczynku.

pogoda.net