Publikacja "Głosu Dozametu" z grudnia 1987 r. przypomina jeden z większych problemów kryminologicznych, nie tylko zresztą tamtych czasów - problem tzw. występków chuligańskich. Zachowania chuligańskie nie omijały żadnych właściwie miejscowości rejonu nowosolskiego.

Sprawcy, o których mówiono, że w sposób szczególnie rażący lekceważą sobie zasady porządku prawnego, dokonywali pobić, naruszenia nietykalności cielesnej, niszczyli mienie społeczne i prywatne.

W przypomnianym artykule opisane są dwa przypadki takich zachowań. 

Przed opublikowaniem artykułu dokonano jego anonimizacji przez zatarcie nazwisk osób podejrzanych. W materiale oryginalnym zamieszczone je w pełnym brzmieniu po uzyskaniu zgody prokuratora prowadzącego postępowanie na zasadach wówczas określonych przez prawo prasowe.

Jan WOJTASIK

pogoda.net