W opublikowanym w „Głosie Dozametu” materiale traktującym o aresztowaniu dwóch młodych mężczyzn zbiegło się niczym w przysłowiowej „soczewce kryminologicznej”  kilka ważnych kwestii.

Przede wszystkim dotyczy to problemu nagminności włamań, ale też przestępczości młodzieżowej, ucieczek a zakładów karnych i poprawczych oraz przestępczości wędrownej i zachowań paserskich.

Żaden z tych problemów nie uległ złagodzeniu do czasów współczesnych. Niektóre zapewne uległy zaostrzeniu.

Przed opublikowaniem artykułu z 1987 r. dokonano jego anonimizacji przez zatarcie nazwisk osób podejrzanych. W materiale oryginalnym zamieszczone je w pełnym brzmieniu po uzyskaniu zgody prokuratora prowadzącego postępowanie na zasadach wówczas określonych przez prawo prasowe.

Jan WOJTASIK 

pogoda.net