Publicystyka społeczno-prawna zorientowana na podnoszenie poziomu świadomości prawnej lokalnej społeczności uprawiana była przez nowosolską prasę zakładową także w II połowie lat 80.tych XX wieku. Do tego nurtu zaliczał się m.in. cykl "Kramik pod paragrafem" publikowany w Głosie Dozametu.

Czytaj więcej...

W latach 70-tych XX w. badanie zdarzeń w ruchu drogowym, podobnie jak i obecnie, zajmowało prokuratorom znaczącą część ich aktywności zawodowej. Szczególną wagę przywiązywano do wszechstronnego wyjaśnienia spraw ze skutkiem śmiertelnym oraz takich, których następstwa polegały na spowodowaniu ciężkich obrażeń ciała.

Czytaj więcej...

Na drogach niebezpiecznie 

Niewesoły okazał się bilans sytuacji na drogach rejonu nowosolskiego w I-szym półroczu 1988 r. Zdarzyło się 35 poważnych wypadków, następstwem których była śmierć wielu ludzi, uszkodzenia ciała, poważna szkoda w mieniu. W analogicznym okresie roku ubiegłego było 31 takich wypadków, a więc o 4 mniej.

Czytaj więcej...

Już kiedyś miałem okazję zauważyć, że publicystyka społeczno-prawna zorientowana na podnoszenie poziomu świadomości prawnej lokalnej społeczności uprawiana była przez nowosolską prasę zakładową także w II połowie lat 80.tych XX wieku.

Czytaj więcej...

Przełom lat 80. i 90. XX w. był czasem niezwykle żywej dyskusji o kształcie przyszłego polskiego prawa karnego. Najogólniej rzecz ujmując spierała się koncepcja liberalna z koncepcją radykalną.

Czytaj więcej...

pogoda.net