Nie przypominam sobie innego pomysłu na poprawę wymiaru sprawiedliwości, który w porównywalnym stopniu podzieliłby środowiska profesjonalnie zaangażowane w jego sprawowanie. Chodzi oczywiście o kolejną, nie pamiętam już którą nowelizację procedury karnej. Rozpocznie ona swój żywot niebawem, gdyż już 1 lipca tego roku.

Czytaj więcej...

Współcześnie fotografia stanowi nieodłączny element dokumentowania nie tylko czynności na miejscu zdarzenia, ale także dokumentowania ekspertyz wykonywanych w laboratoriach. W ekspertyzie pisma ręcznego traktowana jest jako ważne narzędzie pracy eksperta.

Czytaj więcej...

W dniach 18–21 listopada 2014 r. w Jachrance k. Warszawy, odbyła się zorganizowana przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji – Instytut Badawczy, Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne i Uniwersytet Warszawski – Wydział Prawa i Administracji konferencja naukowa poświęcona zagadnieniom współczesnej ekspertyzy fizykochemicznej.

Czytaj więcej...

Skuteczne ściganie przestępstw oraz sprawne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości wymaga od osób sprawujących funkcje w odpowiednich organach znajomości współczesnej wiedzy przyrodniczej.

Czytaj więcej...

Prezentowana tu "Kronika kryminalna" stanowi próbę chronologicznego zestawienia najważniejszych zdarzeń zarejestrowanych w Prokuraturze Rejonowej w Nowej Soli w podczas dwudziestolecia 1976 - 1997.

Czytaj więcej...

pogoda.net