W dniach 22 - 24 maja 2019 roku Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze zorganizowała kolejne, XV-te już Ogólnopolskie Seminarium Kryminalistyczne. Tegoroczne zajęcia w Zbąszyniu odbyły się pod intrygująco i tajemniczo brzmiącym hasłem: "Psyche zbrodniarza - psychologia śledztwa".

Czytaj więcej...

W 2019 r. Krakowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie świętowała swoje pierwsze dziesięciolecie. Z tej okazji poproszono mnie o nieco refleksji związanych z prowadzonymi zajęciami dla aplikantów.

Czytaj więcej...

AFIS, czyli Automatyczny System Identyfikacji Daktyloskopijnej.  Proste tłumaczenie angielskiej nazwy "Automated Fingerprint Identification System" jest jednak trochę mylące. W kryminalistyce sam termin "identyfikacja" jest rozumiany wprawdzie wieloznacznie i identyfikacją jest także przypisanie konkretnego przedmiotu do jakiejś klasy obiektów. Z uwagi na właściwości linii papilarnych, w szczególności ich indywidualność, ślady daktyloskopijne tradycyjnie kojarzą się jednak z kategorycznym i jednoznacznym ustaleniem tożsamości konkretnej osoby, która je pozostawiła. AFIS takie ustalenie bardzo przyspiesza i ułatwia, ale nim nie jest.

Czytaj więcej...

 Akta sprawy jako materiał badawczy w ekspertyzie   Dysponowanie przez biegłego odpowiednim materiałem badawczym uważane jest za jeden z podstawowych warunków uznania przez organ procesowy wniosków ekspertyzy za wiarygodne. Podkreślał to niejednokrotnie w swoich orzeczeniach Sąd Najwyższy, jednoznacznie podzielają ten pogląd autorzy opracowań traktujących o opiniowaniu. Nie może to zaskakiwać, albowiem rozumowanie tego rodzaju dyktuje życiowe doświadczenie, zasady dobrego postępowania laboratoryjnego i w końca sama logika.

Czytaj więcej...

Alibi To słowo pochodzenia łacińskiego i w prostym tłumaczeniu oznacza "gdzie indziej". W pojęciu kryminalistycznym "alibi" to teza dowodowa, której istota sprowadza się do stwierdzenia, że oskarżony zarzucanego mu czynu nie popełnił, albowiem w chwili, kiedy czyn ten został popełniony przebywał w zupełnie innym miejscu.

Czytaj więcej...

pogoda.net