Pan Wojciech Kotowski, ekspert od prawnych zagadnień ruchu drogowego i autor licznych publikacji z tego zakresu, poproszony został przez jednego z Czytelników o opinie na temat "nielegalnych" znaków drogowych. Zapytanie zostało zilustrowane fotografiami przedstawiającymi znaki budzące wątpliwości. Poniżej przedstawiamy stanowisko w tej sprawie.

Czytaj więcej...

Wojciech Kotowski - znany publicysta prawny, znawca zagadnień bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym i ekspert d/s prawnych aspektów wypadków drogowych nawiązuje w felietonie do wypadku z hulajnogą w roli głównej, do którego doszło w kwietniu 2019 r, na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

Czytaj więcej...

W dniu 18 kwietnia 2019 r., na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie czeska turystka została potrącona przez nastolatka szybko poruszającego się chodnikiem na elektrycznej hulajnodze. Z powodu doznanych obrażeń trafiła do szpitala. Na dodatek ukarano ją mandatem.

Czytaj więcej...

Warszawa. Przeważająca większość kierowców wie dobrze, że zabronione jest kierowanie pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Nie można też, co do zasady uchylić się od odpowiedzialności karnej z tego tylko powodu, że nie zna się norm prawa karnego. Wszystko w teorii wydaje się więc proste, ale w praktyce rozstrzygania konkretnych spraw pojawiają się problemy. Niekiedy trudno o znalezienie prostej i jednoznacznej odpowiedzi.

Czytaj więcej...

Warszawa. Niestety widok rowerzysty ze słuchawkami na uszach czy telefonem trzymanym ręką przy uchu nie należy do rzadkości. Nawet w warunkach natężonego ruchu drogowego zdarza się widywać cyklistów zdecydowanie przeceniających możliwości własnych zmysłów i podzielności uwagi. O niedopuszczalności takiego postępowania pisze nasz ekspert Wojciech Kotowski – redaktor naczelny "Paragrafu na Drodze", wydawanego przez Instytut Ekspertyz Sądowych  w Krakowie miesięcznika poświęconego prawnym i kryminalistycznym problemom ruchu drogowego.

Czytaj więcej...

pogoda.net