Wiesław Czerwiński - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w st. spocz. problematykę prawnoustrojową oraz praktykę funkcjonowania prokuratury zna jak mało kto w Polsce. Wszak sam był przez wiele lat prokuratorem. Kształcił i egzaminował kandydatów do tego zawodu. Jest autorem licznych opracowań poświęconych urzędowi prokuratorskiemu. Jestem pewien, że recenzja którą nadesłał zainteresuje nie tylko każdego prokuratora i każdego badacza problemu. Zapraszam do lektury.

Czytaj więcej...

Dostępna niemal każdemu wiedza ogólna i coraz liczniejsze doniesienia medialne potwierdzają nie tylko korzyści płynące z dynamicznego rozwoju społeczeństwa informatycznego, ale też uświadamiają skalę wynikających stąd zagrożeń. Czy aby jest tak na pewno? Po lekturze tekstu Wiesława Czerwińskiego – sędziego naczelnego Sądu Administracyjnego w st. spocz. nie jestem już tak tego pewien.

Czytaj więcej...

pogoda.net