Warszawa. Kilka tygodni temu redakcja "Tekstów i Pejzaży" miała okazję zarekomendować książkę Wojciecha Kotowskiego - sekretarza redakcji miesięcznika "Prokuratura i Prawo" i redaktora naczelnego miesięcznika "Paragraf na Drodze", a także autora licznych publikacji poświęconych zagadnieniom bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym pt. Problematyka wypadków drogowych. Przytoczona w tytule tej publikacji tematyka dotyczy tego samego problemu.

Czytaj więcej...

Wystąpienia publiczne już w czasach starożytnych uznawano za sztukę. Perykles, Demostenes, Cyceron czy Kwintylian zaliczani są do najznakomitszych oratorów tamtej epoki. W czasach nowożytnych wysoko ceniono Abrahama Lincolna, Winstona Churchilla czy Fidela Castro. Dla prawnika niezwykle ważna jest sztuka wymowy sądowej. Nie wszyscy radzą sobie z tym w sposób godny pozazdroszczenia. Przypadek przedstawiony przez Wojciecha Kotowskiego dobitnie ilustruje wagę problemu.

Czytaj więcej...

Wiesław Czerwiński - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w st. spocz. problematykę prawnoustrojową oraz praktykę funkcjonowania prokuratury zna jak mało kto w Polsce. Wszak sam był przez wiele lat prokuratorem. Kształcił i egzaminował kandydatów do tego zawodu. Jest autorem licznych opracowań poświęconych urzędowi prokuratorskiemu. Jestem pewien, że recenzja którą nadesłał zainteresuje nie tylko każdego prokuratora i każdego badacza problemu. Zapraszam do lektury.

Czytaj więcej...

Dostępna niemal każdemu wiedza ogólna i coraz liczniejsze doniesienia medialne potwierdzają nie tylko korzyści płynące z dynamicznego rozwoju społeczeństwa informatycznego, ale też uświadamiają skalę wynikających stąd zagrożeń. Czy aby jest tak na pewno? Po lekturze tekstu Wiesława Czerwińskiego – sędziego naczelnego Sądu Administracyjnego w st. spocz. nie jestem już tak tego pewien.

Czytaj więcej...

pogoda.net