Warszawa - Zielonka. Goszczący coraz częściej na łamach "Tekstów i Pejzaży" Pan Wojciech Kotowski ma szczególne powody do świętowania. Niedawno na łamach wydawanego przez BMT S-ka z o.o. ERIDA miesięcznika Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych ukazała się tysięczna publikacja jego autorstwa. Poświęcona jest zagadnieniom bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym. Gratulujemy i za zgodą Wydawcy oraz Autora przytaczamy jej treść w całości.

Czytaj więcej...

W miesięczniku "Prokuratura i Prawo" ukazała się recenzja autorstwa Wojciecha Kotowskiego omawiająca monografię Stanisława Waltosia - wybitnego polskiego procesualisty, a zarazem znawcy historii Krakowa i jego zabytków. Z uwagi na doniosłość tematu, za zgodą autora recenzji przytaczamy ją w całości.

Czytaj więcej...

Warszawa. W cyklu "Biblioteka Palestry" ukazała się niedawno książka Wojciecha Kotowskiego pt. "Problematyka wypadków drogowych". Tytuł dobrze oddaje zawartość treści. W przeciwieństwie bowiem do innych, pokrewnych tematycznie pozycji, omawiana praca cechuje się kompleksowym podejściem do tego ważnego współcześnie problemu, jakim jest bezpieczeństwo komunikacji drogowej.

Czytaj więcej...

Warszawa. W lutym tego roku miałem przyjemność rekomendować w tej witrynie opublikowaną w cyklu "Biblioteka Palestry" książkę Wojciecha Kotowskiego pt. "Problematyka wypadków drogowych". Tekst rekomendacji wzbudził duże zainteresowanie Czytelników. Mając na uwadze wagę i aktualność problemu uznałem za celowe przytoczenie nadesłanego do "Tekstów i Pejzaży" pełnego tekstu recenzji opracowania, jaka ukazała się na łamach nr 3/26 "Palestry". Jej autorem jest Prof. zw. dr hab. Lech Paprzycki.*

Czytaj więcej...

Warszawa. Parkowanie pojazdu należy do podstawowych umiejętności każdego kierowcy. Ilośc pojazdów rośnie jednak lawinowo, a miejsc parkingowych nie starcza dla wszystkich. Prawidłowe parkowanie staje się sztuką. Niestety nie dla wszystkich dostępną na oczekiwanym poziomie. Wojciech Kotowski - redaktor naczelny periodyku "Paragraf na Drodze" zaproponował sprawdzenie tej umiejętności przedstawicielom kilku środowisk profesjonalnych i ... jednej uczennicy. Jak wypadł sprawdzian?

Czytaj więcej...

pogoda.net