Z badań nad geometrią i kinematyką manewru zawracania rowerem na jezdniach o typowej szerokości oraz kinematyką manewru zmiany pasa ruchu wynika, że m.in., że manewry te wykonywane są najwolniej przez rowerzystów jadących na rowerach miejskich, a zwykle najszybciej przez jadących na rowerach górskich.

Czytaj więcej...

Zielona Góra. W przedstawionej ostatnio przez Kazimierza Łatwińskiego, szefa komisji gospodarki i rozwoju miasta w zielonogórskim ratuszu, analizie znalazło się 11 powodów, dla których powinna powstać Szybka Kolej Aglomeracyjna Lubuskiego Trójmiasta.

Czytaj więcej...

[…] Liczba tragicznych wypadków, do których dochodzi z winy nietrzeźwych kierowców pojazdów niemechanicznych, jest na tyle mała, że zachowanie, polegając na prowadzeniu pojazdów niemechanicznych w stanie nietrzeźwości, nie powinno być w ogóle stypizowane jako przestępstwo.

Czytaj więcej...

[…] W 2015 roku rowerzyści brali udział w ponad 4600 wypadkach drogowych. Zginęło w nich ponad 300 osób, a rany odniosło 4500. Najczęstszymi przyczynami wypadków były m.in. nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu (606 razy), nieprawidłowe wykonywanie manewru skrętu (208 razy), niestosowanie prędkości do panujących warunków ruchu (173 razy) czy nieprawidłowe przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych (112 razy).

Czytaj więcej...

To prawda, że nasze bezpieczeństwo na drodze zależy nie tylko od nas samych. Jednak i my możemy wiele uczynić, żeby ograniczyć ryzyko narażenia zdrowia i życia swojego oraz innych użytkowników ruchu. Niekiedy wystarcza odrobina zdrowego rozsądku i przestrzeganie kilku podstawowych, chociaż ważnych reguł. Ich respektowanie istotne jest także podczas wycieczek rowerowych. Może szczególnie wtedy.

Czytaj więcej...

pogoda.net