[…] Liczba tragicznych wypadków, do których dochodzi z winy nietrzeźwych kierowców pojazdów niemechanicznych, jest na tyle mała, że zachowanie, polegając na prowadzeniu pojazdów niemechanicznych w stanie nietrzeźwości, nie powinno być w ogóle stypizowane jako przestępstwo.

Czytaj więcej...

[…] W 2015 roku rowerzyści brali udział w ponad 4600 wypadkach drogowych. Zginęło w nich ponad 300 osób, a rany odniosło 4500. Najczęstszymi przyczynami wypadków były m.in. nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu (606 razy), nieprawidłowe wykonywanie manewru skrętu (208 razy), niestosowanie prędkości do panujących warunków ruchu (173 razy) czy nieprawidłowe przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych (112 razy).

Czytaj więcej...

To prawda, że nasze bezpieczeństwo na drodze zależy nie tylko od nas samych. Jednak i my możemy wiele uczynić, żeby ograniczyć ryzyko narażenia zdrowia i życia swojego oraz innych użytkowników ruchu. Niekiedy wystarcza odrobina zdrowego rozsądku i przestrzeganie kilku podstawowych, chociaż ważnych reguł. Ich respektowanie istotne jest także podczas wycieczek rowerowych. Może szczególnie wtedy.

Czytaj więcej...

W latach 60.tych i częściowo także 70.tych XX w. przedmiotem marzeń większości męskiej części młodzieży wiejskiej był z całą pewnością motocykl. Stare SHL-ki czy hałaśliwe Junaki spotykało się coraz rzadziej, ale WSK, MZ czy Jawy były jeszcze na porządku dziennym i stanowiły podstawowy silnikowy środek lokomocji.

Czytaj więcej...

Wiedzy i doświadczenia nigdy nie mamy w nadmiarze. Ich pozyskanie zależy przede wszystkim od nas samych. Niekiedy jednak zdobywanie kolejnego doświadczenia przypomina wyważanie otwartych dawno drzwi. Dla uniknięcia takiego wielokrotnego odkrywania Ameryki warto skorzystać z doświadczenia innych.

Czytaj więcej...

pogoda.net