Akurat dzisiaj rozpoczęła się astronomiczna jesień. Sezon rowerowy powoli dobiega końca, lecz część entuzjastów dwóch kółek nie porzuca swojego ulubionego środka transportu przez okrągły rok.

Czytaj więcej...

Niedawno na jednym ze szlaków rowerowych zdarzyło mi znaleźć informację o następującej treści: „Turystkę rowerową i pieszą można uprawiać jedynie w porze dziennej oraz podczas sprzyjających warunków atmosferycznych”. Na czym miałoby polegać „uprawianie turystek” możemy tylko się domyślać.

Czytaj więcej...

[…] Korzyści zdrowotne wynikające z jazdy na rowerze są znaczące. Gdy porównano stan zdrowia rowerzystów z innymi osobami dojeżdżającymi do pracy w inny sposób, wykazano zmniejszone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, takich jak zawały serca i udar, niższe ryzyko zachorowania na raka i ogólnie mniejsze ryzyko śmierci.

Czytaj więcej...

[…] Nieletni rowerzysta aż do chwili ukończenia 18 lat lub uzyskania prawa jazdy dowolnej kategorii musi posiadać kartę rowerową. Od dorosłych nie wymaga się żadnych dokumentów poświadczających, że znają zasady obowiązujące w ruchu drogowym, którego przecież są uczestnikami.

Czytaj więcej...

Każdy uczestnik ruchu drogowego, a więc kierowcy, rowerzyści czy piesi zobowiązany jest do przestrzegania zasad ruchu drogowego. Wśród częstych zarzutów wysuwanych wobec rowerzystów jest ten dotyczący nieznajomości przepisów lub ich ignorowanie.

Czytaj więcej...

pogoda.net