Leśna kapliczka przy trasie rekreacyjnej „Do Źródełka Miłości”. Gdzieś wyczytałem, że zwyczaj zawieszania kapliczek na drzewach pochodzi z Litwy. W czasach chrystianizacji tego kraju miał być sposobem na ratowanie starych drzew, zwłaszcza dębów. Drzewom takim groziło bowiem wycięcie, gdyż w czasach pogańskich służyły często za symbole kultu religijnego. 

Zawieszona dyskretnie na sosnowym konarze przy zielonej jodłowskiej trasie rekreacyjnej drewniana kapliczka z wyrzeźbionym wizerunkiem głowy Chrystusa Frasobliwego zauważana jest jedynie przez bardziej wnikliwych obserwatorów. 

Żadna z osób, które wiedzą o jej istnieniu, nie zna jednak ani wykonawcy rzeźby ani czasu i okoliczności jej zawieszenia. Nie wiemy, czy wykonawca jest zarazem fundatorem, czy może są to jednak dwie różne osoby. Nie wiadomo też, czy istnieje jakiś związek autora rzeźby z zawodem leśnika, drwala czy pasją myśliwego.

Jeżeli nie liczyć krążącej wśród okolicznych mieszkańców opinii, że kapliczka jest pamiątką pozostawioną przez żołnierzy Armii Radzieckiej, którzy w czasie stacjonowania w Polsce dzierżawili właśnie tutaj obwód łowiecki, podejmowane próby uzyskania bardziej miarodajnej wiedzy na ten temat nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Przynajmniej dotychczas.

Moi rozmówcy zgodni byli w swoich opiniach tylko co do jednego: wykonana w stylu ludowym kapliczka kryje w sobie jakąś tajemnicę. Najpewniej ma jakiś związek z Puszczą Tarnowską, możliwe, że także z miejscem, gdzie została zawieszona. Być może jest wotum dziękczynnym za ocalenie uważane za cudowne, za jakiś dar ważny dla wykonawcy czy fundatora, a może tylko (albo aż) za przeżycie jakiejś pięknej, wspaniałej i godnej upamiętnienia przygody.

Jedno zwraca uwagę: tajemniczemu fundatorowi z całą pewnością nie zależało na zbytnim wyeksponowaniu swojego uczynku. Warto bowiem zauważyć, że do momentu oznaczenia tytułowej trasy rekreacyjnej, kapliczka wisiała sobie po prostu przy jednej z kilkuset podobnych do siebie linii oddziałowych na obszarze Borów Tarnowskich.

Upływ czasu, w tym zwłaszcza warunki atmosferyczne z natury rzeczy negatywnie działają na stan rzeźby i całej kapliczki. Unikatowemu puszczańskiemu dziełu groziło do niedawna zupełne zniszczenie. Na ratunek pośpieszyło Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Letnika Jodłów. We wrześniu 2018 r. Pan Andrzej Zawadzki przy wsparciu Pana Mirosława Wojtczaka – prezesa Stowarzyszenia, dokonał zdjęcia, konserwacji i ponownego zawieszenia kapliczki.

Spacerując zieloną trasą rekreacyjną „Do Źródełka Miłości” warto od czasu do czasu podnieść wzrok w górę. Możliwe, że z trójkonarowej sosny spojrzy na nas twarz Chrystusa Frasobliwego?

Kapliczka znajduje się w oddziale 33 Borów Tarnowskich w części zarządzanej przez Nadleśnictwo Sława Śląska, tuż przy linii oddziałowej od strony oddziału 52.

Najłatwiej ją odnaleźć wybierając się z Jodłowa zieloną trasą rekreacyjną „Do Źródełka Miłości”. Wystarczy przemieszczać się zgodnie ze wskazaniami zielonych strzałek. Po drodze, niejako przy okazji, możemy podziwiać Ptasie Podwórko [1,2 km], zajrzeć do Głazu Andrzeja [1,8 km], a na kapliczkę natrafimy po przemierzeniu 2,7 km.

W jej bezpośredniej bliskości możemy jeszcze zwrócić uwagę na ciekawy sosnowy monozrost. Kontynuując spacer dojdziemy do Źródełka Miłości, a wiodąca wzdłuż klifowego brzegu trasa doprowadzi nas ponownie do Jodłowa.

Od strony Tarnowa Jeziernego odnajdziemy kapliczkę przy pomocy zielonego szlaku pieszego PTTK. Musimy jednak pamiętać, żeby 200 m. przed Źródełkiem Miłości skręcić w lewo i ostatnie kilkaset metrów przemieścić się zielonym szlakiem jodłowskim.

Jan  WOJTASIK

Dane orientacyjne dla GPS:

N: 51.856769     [N: 51°51'17.12'']

E: 15.969867     [E: 15°58'27.14'']

Przy opracowaniu tego materiału wykorzystano m.in. mapy: Puszcza Tarnowska. Jodłowskie Trasy Rekreacyjne, Wydawnictwo SYGNATURA Zakład Kartograficzny, Wydanie II/2017, skany pobrane ze strony GeoportalGov.pl oraz szkic trasy wygenerowany na Portalu Google

pogoda.net