Kraina Tysiąca Dębów. O dębach, ich znaczeniu kulturowym i powodach szczególnego zainteresowania tym gatunkiem drzew, pisałem już w artykule pt. Aleja "Dwieście Dębów". Podkreśliłem tam zwłaszcza genezę i wartość symboliki uosabianej przez dęby, w tym ich siłę, witalność i długowieczność.

Obecnie pragnę zwrócić uwagę na inne, zresztą nieodległe od Alei "Dwieście Dębów" siedlisko dębowe, które z uwagi na ilość rosnących tam drzew zasługuje w pełni na miano "Krainy Tysiąca Dębów".

Znajduje się ono w Nadleśnictwie Sława Śląska po stronie wschodniej skrzyżowania starych dróg leśnych Lubięcin – Grochowice i Dąbrowno – Siedlisko, w oddziałach leśnych 31 i 44. Las niemal zupełnie dębowy, z niewielką tylko domieszką sosny, zajmuje tu kilka hektarów i liczy sobie co najmniej 60 – 120 lat.

Można bez większego ryzyka błędu zakładać, że dąbrowa ta stanowi kontynuację naturalnej struktury zalesienia okolicy sprzed wieków, a nazwa pobliskiej wioski, jaką jest Dąbrowno nie jest przypadkowa.

Dębowy las szczególnie urokliwie prezentuje się jesienią, potrafi jednak zachwycić o każdej porze roku, zwłaszcza podczas dni słonecznych.

Wielkość drzew i sposób w jaki rosną wskazuje, że większa część dębowej plantacji powstała w wyniku regularnego nasadzenia. Niektóre jednak fragmenty, zwłaszcza starszych dębów od strony wschodniej mogą wskazywać na odnowienia naturalne.

W opisie taksacyjnym Banku Danych o Lasach można wyczytać, że w oddziale 31 - wydzielenie "n", na pow. 1,16 ha, rośnie w umiarkowanym zagęszczeniu dąb bezszypułkowy w wieku 115 lat, średnicy pnia na wysokości pierśnicy 38 cm. i wysokości 28 m. Las ma charakter gospodarczy, wiek rębności dębu ustalono na 140 lat. Na obszarze wydzielenia można spotkać też sosnę w wieku 86 lat. Dęby bezszypułkowe po przeciwnej stronie leśnej drogi (w sąsiednim oddziale 144b i 144a) są wiekowo już bardziej zróżnicowane i liczą sobie od 72 do 115 lat. 

Krainę Tysiąca Dębów znajdziemy najłatwiej przemieszczając się z drogą powiatową nr 1025 z Lubięcina w kierunku południowym. Wkrótce po wejściu do zwartej części Puszczy natrafimy na skrzyżowanie ze wspomnianą drogą Dąbrowno – Siedlisko, a po lewej ręce zobaczymy imponującą, tytułową dąbrowę.

Dodajmy tylko, że dokładniejsze jej zwiedzenie, zwłaszcza z przyległościami wymaga zarezerwowania w planie wycieczki co najmniej pół godziny. Przemieszczając się od Krainy Tysiąca Dębów w kierunku na wschód łatwo odnajdziemy wzmiankowaną Aleję "Dwieście Dębów" – oddział 30, a dalej w oddziale 16  - "Dębową Enklawę".

Z tego ostatniego miejsca łatwo z kolei trafić do Wodnej Góry w oddziale 29.

Jan WOJTASIK


 

Dane orientacyjne dla GPS:

Dł. geogr. 15°54'77" E

Szer. geogr. 51°51'33" N

Przy opracowaniu tego materiału wykorzystano mapę "Pojezierze Sławskie" Wydawnictwa Turystycznego PLAN s.c. oraz skan mapy pobranej z Portalu Banku Danych o Lasach

 

pogoda.net