Źródełko Miłości. Gdyby pominąć samo Jezioro Tarnowskie Duże, to z całą pewnością tytułowe źródło jest najbardziej znaną naturalną atrakcją turystyczną Tarnowa Jeziernego i okolic. Nie tylko z powodu uroczej legendy o zaskakującym finale nieszczęśliwej miłości pięknej córki tarnowskiego kasztelana do prostego rybaka.

Położone pod klifem, tuż przy linii brzegowej Jeziora Tarnowskiego Dużego, Źródełko Miłości łączy sobą dwa ważne składniki natury i krajobrazu. Jego wody zasilają duży zbiornik wodny, same zaś są wytworem filtracji wód opadowych gromadzonych w zlewni pobliskiego sosnowego lasu.

Tłumaczy to obecność "Źródełka" w encyklopedii poświęconej Puszczy Tarnowskiej.

Tylko niekwestionowaną jakością składu mineralnego i smaku można uzasadnić fakt, że woda z tarnowskiego źródła stanowiła podstawowy surowiec do produkcji leków w okolicznych aptekach, a jej dystrybucją zajmował się wyspecjalizowany przewoźnik.

Prawdopodobnie w przeszłości intensywność i ilość wody wybijającej ze źródła była znacznie większa niż obecnie.

Jednak pomimo wielu niekorzystnych zmian klimatycznych nie traci ono swojego znaczenia. Przeciwnie – 600 litrów rześkiej, krystalicznej wody, które z każdą upływającą minutą zasilają jezioro ma niebagatelne znaczenie dla jego czystości i zdolności samooczyszczania.

Rosnące nad źródełkiem dwa drzewa – lipa i buk symbolizują siłę miłości, która przetrwała śmierć. Drzewa posiadają status pomnika przyrody.

Wypływająca spod ich korzeni woda to nic innego, jak ronione obficie łzy nieszczęsnych kochanków. Ma magiczną moc i gwarantuje miłość "na zawsze" każdemu, kto się jej napije.

Ujęcie jest zagospodarowane i pozyskanie w higieniczny sposób wody o temperaturze 9° C nie sprawia żadnego problemu. Temperatura nie jest przypadkowa i – jak twierdzi znawca zagadnień meteorologiczno-hydrologicznych Alfred Rösler – odpowiada wartości średniej rocznej temperatur powietrza atmosferycznego w okolicy lokalizacji źródła.

Dojście do Źródełka Miłości od strony drogi pobliskiej drogi Tarnów Jezierny – Jodłów  ograniczone jest posadowionym nad zboczem ogrodzonym Leśnym Polem Kempingowym z placem parkingowym.

Można dyskutować nad prawną dopuszczalnością takiego rozwiązania. Z drugiej jednak strony zapewnia ono porządek w najbliższym otoczeniu źródełka i jego ochronę. Gospodarz obiektu nigdy zresztą nie wzbraniał wejścia grupom turystycznym czy amatorom indywidualnych wycieczek. Wystarczy nacisnąć dzwonek i brama zostaje otwarta. Można też zatelefonować wcześniej pod numer 502.518.422. i umówić wizytę.

Znalezienie Źródełka Miłości nie sprawi kłopotu. Z Tarnowa Jeziernego prowadzi do niego zielony szlak PTTK. Z Jodłowa – poza wspomnianym szlakiem – można kierować wskazaniami Jodłowskiej Trasy Rekreacyjnej – zielonej lub po prostu wskazaniami tabliczek kierunkowych z odpowiednią informacją.

Jan WOJTASIK

Dane orientacyjne dla GPS:

Dł. geogr. 15°58′42″ E

Szer. geogr. 51°51′38″ N

Przy opracowaniu tego materiału wykorzystano mapę: Puszcza Tarnowska. Jodłowskie Trasy Rekreacyjne, Wydawnictwo SYGNATURA Zakład Kartograficzny, Wydanie I,  2015 oraz mapę "Pojezierze Sławskie" Wydawnictwa Turystycznego PLAN s.c.

pogoda.net