Cegielnia. Dawna Cegielnia, Stara Cegielna lub po prostu – Cegielnia. Tak oznaczone na współczesnych mapach miejsce w południowo-wschodniej części Borów Tarnowskich, w przeszłości stanowiło ważny węzeł drogowy Puszczy.

Można było stąd dojechać do: Kamiennej, Lipinek, Dębu, Krążkowa, Grochowic, Bielaw, Strzeszkowa, Chełmka i oczywiście – do każdej innej miejscowości leżącej na przedłużeniu wymienionych kierunków.

Obecnie – poza drogą pożarową nr "10", która prowadzi do Dębówka, zbiegają się tutaj leśne: "14" i "15", a kilkaset metrów na południe rozpoczyna się leśna "35" biegnąca w stronę Grochowic. Niedaleko od skrzyżowania znajduje się niedawno zbudowany przez leśników zbiornik wodny.

W tym uroczym, ale ciągle jeszcze tajemniczym i wymagającym lepszego poznania miejscu, w różnych okresach funkcjonowała leśniczówka i schronisko myśliwskie. Przez pewien czas istniała też cegielnia, do której zwożono glinę pozyskiwaną w bliskiej i dalszej okolicy. Na mapie z 1938 r. zaznaczono też wyraźnie przebieg doprowadzonej do cegielni kolejki gospodarczej, która miała tu swoją stację końcową. Kolejka początkowo prowadziła w kierunku południowo-wschodnim, żeby po ominięciu Góry Studziennej skierować się na północ i w okolicy Drewnianego Kamienia połączyć z całością systemu.

Zapewne pozostałością po cegielni jest głęboka niecka w ziemi. Obecnie opanowana została całkowicie przez samosiejki, głownie z gatunku akacjowców. W pobliżu można też spotkać relikty starodrzewia typowego dla osiedli zamieszkałych przez ludzi.

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Letniska Jodłów w porozumieniu z Nadleśnictwem Sława Śląska utworzyło w 2016 r. w tej części Puszczy szlak turystyczny łączący Jodłów z Grochowicami. Oznaczono go kolorem czarnym, a trasa zyskała wyraźnie na atrakcyjności po utwardzeniu szutrem znacznego fragmentu drogi pożarowej nr 35.

Przy Cegielni pojawił się też leśny punkt odpoczynku z altanką, stołem i ławami. Dla turystów, myśliwych, grzybiarzy i amatorów runa leśnego powstało kolejne wymarzone miejsce sprzyjające refleksji o przemijaniu, ale też i wypoczynkowi.

Cegielnia znajduje się niemal w samym centrum oddziału leśnego oznaczonego numerem 181 w części Borów Tarnowskich administrowanych przez Nadleśnictwo w Sławie.

Jan WOJTASIK

Dane orientacyjne dla urządzeń GPS:

Dł. geogr. 15°59'72" E

Szer. geogr. 51°49'40" N

Przy opracowaniu tego materiału wykorzystano mapę: Puszcza Tarnowska. Jodłowskie Trasy Rekreacyjne, Wydawnictwo SYGNATURA Zakład Kartograficzny, Wydanie I,  2015 oraz skan pobrany ze strony internetowej "geoportal.gov.pl"

 

 

pogoda.net