Dąb "Widokowy". Chciałbym, żeby kiedyś został pomnikiem przyrody i otrzymał imię Konrada Kędzierzawego. Ze wszech miar na takie imię zasługuje, tak jak młody piastowski książę zasługuje na upamiętnienie miejsca swojej śmierci, czyli Puszczy Tarnowskiej.

Bezszypułkowy "Dąb Widokowy" zlokalizowany jest od południowej strony oddziału leśnego 57. Dokładnie przy samej linii oddziałowej 57/78. Co ważniejsze, patrzy w niebo i okolicę niemal przy samym szczycie najwyższego wzniesienia Borów Tarnowskich – 121,0 m. n.p.m. 

Kiedyś zrodził się zamysł postawienia w tym właśnie punkcie wieży widokowej. Jednak szybko rosnący na oddziale 78 sosnowy młodnik może te plany przekreślić. Dlatego Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Letniska Jodłów i kierownictwo Nadleśnictwa Sława Śląska rozważają alternatywną koncepcję wybudowania wieży na Wysokiej Hali, gdzie już kiedyś podobna konstrukcja istniała, a zbocza otaczające szczyt są wyraźnie niżej położone i prawdopodobieństwo przesłonięcia widoku mniej realne. Osobiście to drugie rozwiązanie jest bliższe także mojej osobistemu punktowi widzenia tego tematu.

Linia oddziałowa, przy której stoi Dąb Widokowy, po przedłużeniu sięga: od wschodu południowego krańca Jeziora Tarnowskiego Dużego, zaś w kierunku przeciwnym tj. w stronę zachodnią - drogi wojewódzkiej 315 w pobliżu Przyborowa, a jeszcze dalej - brzegu Odry pod Nową Solą. W linię tę wpisują się drogi pożarowe nr 1 i 5, a jej łączna długość wynosi niemal 18 km.

Wiele lat temu, właśnie podczas próby przebycia tym właśnie traktem Puszczy Tarnowskiej, Dąb "Widokowy" miałem okazję ujrzeć po raz pierwszy. Wyraźnie kontrastował wielkością i dostojeństwem z otaczającym go po obu stronach przesieki sosnowym lasem. Od razu przykuł moją uwagę i zapadł w pamięci.

Także dlatego, że w przeciwieństwie do wielu innych, podobnej wielkości, ale dotkniętych różnymi schorzeniami czy też uszkodzonych dębów, ten sprawia wrażenie całkowicie zdrowego.

Dodać też należy, że Dąb "Widokowy" – jako potencjalny kandydat na pomnik przyrody - spełnia wszelkie przyjęte w naszym kraju praktyczne kryteria kwalifikacyjne, w tym obwód na wysokości pierśnicy sięgający 380 cm, tuż przy nim biegnie jodłowski szlak rekreacyjny o imieniu HUBERT, a od innego szlaku turystycznego – czerwonej JTR oddalony jest zaledwie o 150 m.

Przemieszczając się tą trasą od strony Dębówka w kierunku Dębowego Jaru odnajdziemy "Widok" bez jakiegokolwiek problemu. Miłośnicy przyrody będą usatysfakcjonowani tym bardziej, że zaledwie 60 m. w głębi lasu odnajdą sędziwego buka, którego obwód na wysokości pierśnicy wynosi 350 cm. Gdyby nie wyraźne oznaki starości, także to drzewo miałoby szansę na status pomnika.

Jan WOJTASIK


 

Dane orientacyjne dla GPS:

Dł. geogr. 15°56'80" E

Szer. geogr. 51°50'77" N

Przy opracowaniu tego materiału wykorzystano mapę: Puszcza Tarnowska. Jodłowskie Trasy Rekreacyjne, Wydawnictwo SYGNATURA Zakład Kartograficzny, Wydanie I,  2015

pogoda.net