Głaz Andrzeja. Chociaż zapewne liczy sobie miliony lat, jest obecnie najmłodszym pomnikiem przyrody w Puszczy Tarnowskiej. Odkryty został w pobliżu Jodłowa wiosną 2015 r. przez Pana Andrzeja Zawadzkiego w oddziale leśnym nr 35.

Dzięki staraniom Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Letniska Jodłów i przychylności Nadleśnictwa Sława Śląska bardzo szybko udostępniono go do zwiedzania wszystkim zainteresowanym.

W dniu 26 listopada 2015 r. Rada Miejska w Sławie podjęła uchwałę, mocą której: "głaz narzutowy granit graversfors ze względu na ponad przeciętne rozmiary wyróżniające go na tle otaczającego krajobrazu" stał się pomnikiem przyrody i otrzymał imię swojego odkrywcy.

Głaz "Andrzeja" waży niemal 12 ton, posiada 628 cm obwodu, a jego średnica wynosi 200 cm. Znawcy tematu dokładnie ustalili, że ojczyzną zgubionego przez ostatni skandynawski lądolód jest wschodnia Szwecja.

Warto podkreślić, że konsekwencją uchwały jest m.in. zakaz niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu.

Do Głazu Andrzeja można dojechać z Jodłowa rowerem lub dojść pieszo Jodłowską Trasą Rekreacyją – zieloną "Do Źródełka Miłości". Nie jest to daleko, gdyż odległość z centrum wsi wynosi zaledwie 1,82 km. Doprowadzą nas do niego także na tym odcinku biegnące równolegle trasy: czerwona i pomarańczowa oraz leśna droga pożarowa nr "11". Z kolei osoby wędrujące od Tarnowa Jeziernego zielonym pieszym szlakiem PTTK powinny w pobliżu Źródełka Miłości zmienić kierunek marszu na zachodni i przenieść się na zieloną JTR.

Warto rozważyć taka ewentualność, gdyż w pobliżu "Andrzeja" znajdują się inne jeszcze atrakcje przyrody puszczańskiej, w tym zwłaszcza: zroślak Bliźniaki i Krzywy Dąb, a po drodze do Jodłowa można dodatkowo jeszcze odwiedzić Starodrzew z Ptasim Podwórkiem i znaleźć wytchnienie w dwóch odpowiednio urządzonych leśnych punktach odpoczynku.

Jan WOJTASIK

Dane orientacyjne dla GPS:

Dł. geogr. 15°57'33" E

Szer. geogr. 51°51'35" N

Przy opracowaniu tego materiału wykorzystano mapę: Puszcza Tarnowska. Jodłowskie Trasy Rekreacyjne, Wydawnictwo SYGNATURA Zakład Kartograficzny, Wydanie I,  2015

pogoda.net