Krzywy Dąb. Stoi w południowo-wschodnim sektorze oddziału "36" dawnej Puszczy Tarnowskiej administrowanej współcześnie przez Nadleśnictwo Sława Śląska. Na niemieckich przedwojennych mapach występuje jako „Krummer-Eiche”. Posiadał wówczas status pomnika przyrody.

Wspomina o nim Theodor Schube w wydanej we Wrocławiu pracy z 1927 r. poświęconej pomnikom o rezerwatom przyrody na Śląsku. Można tam także zobaczyć fotografię przedstawiającą tytułowy dąb.

Trudno oszacować jego wiek. Przyjmuje się, że może liczyć od 300 do nawet 500 lat. Nazwę swoją przybrał od charakterystycznego kształtu części przykorzennej. Jego pień płoży się kilka metrów równolegle do ziemi, następnie kieruje do góry i przyjmuje już normalny, pionowy wzrost. Z tego powodu niekiedy nazywany jest Garbatym Dębem. Chociaż skrył się w dolince wśród sosen, jego charakterystyczną sylwetkę łatwo zobaczyć z pobliskiej drogi.

Do niedawna było to najprawdopodobniej najstarsze, spośród dających jeszcze oznaki życia, drzewo w Puszczy Tarnowskiej. W 2014 r. jeden z jego ostatnich bocznych konarów wypuścił zielone liście po raz ostatni. W roku 2016 wichura oderwała od głównego pnia także wspomniany konar. 

Krzywy Dąb najłatwiej odnaleźć poruszając się wzdłuż Jodłowskich Tras Rekreacyjnych: czerwonej lub pomarańczowej oraz leśnej drogi pożarowej nr "11" prowadzących na południe od Jodłowa. Od centrum Jodłowa dzieli go zaledwie 2,1 km.

Jan WOJTASIK  
 

Dane orientacyjne dla GPS:

Dł. geogr. 15°57'26" E

Szer. geogr. 51°51'35" N

Przy opracowaniu tego materiału wykorzystano mapę: Puszcza Tarnowska. Jodłowskie Trasy Rekreacyjne, Wydawnictwo SYGNATURA Zakład Kartograficzny, Wydanie I,  2015

 

pogoda.net