Suche Stawy Śródleśne, Duży i Mały zlokalizowane są w strefie moreny czołowej ostatniego lodowca. Pierwszy z nich zlokalizowany jest w północnym sektorze oddziału leśnego "126", drugi oddziału oznaczonego nr "128". Oba znajdują się na obszarze d. Puszczy Tarnowskiej, obecnie administrowanej przez Nadleśnictwo Sława Śląska.

Geneza powstania "Stawów" ściśle związana jest z geologicznymi następstwami odejścia na północ ostatniego lądolodu. Jeszcze bowiem 20 tys. lat temu grubość pokrywy lodowej sięgała wówczas niemal 1000 m. a krajobraz przypominał topniejące jęzory lodowe współczesnej Grenlandii. 

Przemieszczając się drogami tworzonymi przez leśne linie oddziałowe 102/126 czy 104/128 łatwo zauważamy łagodne, chociaż wyraźne obniżenie terenu i zupełnie inne niż typowe dla sosnowego lasu środowisko roślinne.

W przypadki Małego Stawu możemy bez pieszo bez większego trudu okrążyć podmokłe zagłębienie stanowiące pozostałość po dawnym zbiorniku wodnym. Poza licznymi samosiejkami młodych sosen, wysoką trawą przypominającą okolice bagienne znajdziemy też niewielkie doły z resztkami wody i prowadzące do nich liczne ślady dzikich zwierząt. Pamiętamy o konieczności zachowania niezbędnej ostrożności. Brak przezorności może łatwo skończyć się błotną kąpielą.

Okrążenie Dużego Stawu Śródleśnego jest już nieco większym problemem. Wymaga sporo czasu i determinacji. Ryzyko zagubienia się w gęstym młodniku jest także większe. Decyzję o zakresie zwiedzania tego obszaru musimy więc dobrze rozważyć.

Jeszcze w latach 60-tych XX w. były relatywnie bogatymi w wodę zbiornikami p/poż., a dojazd do nich umacniany był drewnianymi kłodami, których konstrukcja wzmacniana była potężnymi gwoździami, jakie udaje się jeszcze od czasu do czasu znaleźć na skarpie.

Później jednak, najpewniej wskutek aktywności pobliskich kopalni rudy miedzi, lustro wody uległo znacznemu obniżeniu i charakterystyczne dla leśnych zbiorników wodnych formy życia nigdy już tu nie powrócą.

Suche Stawy najłatwiej odnaleźć z drogi gminnej Tarnów Jezierny – Kamienna. Wystarczy dojechać do skrzyżowania z leśną droga pożarową nr "18" i skierować się na zachód. Po przebyciu 250 m. skręcamy w lewo i za moment Duży Staw Śródleśny mamy przed sobą. Mały Staw znajdziemy 700 m. dalej przemieszczając się linią oddziałową 103/127 w kierunku na południowy zachód.

Jan WOJTASIK

Dane orientacyjne dla GPS - Duży Staw:

Dł. geogr. 16°00'41" E

Szer. geogr. 51°50'48" N

Dane orientacyjne dla GPS - Mały Staw:

Dł. geogr. 15°59'77" E

Szer. geogr. 51°50'37" N

Przy opracowaniu tego materiału wykorzystano mapę: Puszcza Tarnowska. Jodłowskie Trasy Rekreacyjne, Wydawnictwo SYGNATURA Zakład Kartograficzny, Wydanie I,  2015

 

 

pogoda.net