Starodrzew z Ptasim Podwórkiem. Należy do najbardziej urokliwych miejsc na obszarze d. Puszczy Tarnowskiej. Starodrzew znajduje się przy leśnej drodze pożarowej nr "11" na obszarze administrowanym przez Nadleśnictwo Sława Śląska w oddziale "23".

W jego bezpośredniej bliskości przebiegają Jodłowskie Trasy Rekreacyjne: zielona, czerwona i pomarańczowa. Na tym odcinku wszystkie pokrywają się z przebiegiem prowadzącej z Jodłowa na południe dawnej Drogi Sianokosów [niem. Heuweg].

Na Starodrzew składa się przede wszystkim kilkanaście dorodnych, niekiedy niestety mocno już zniszczonych przez wichury buków. Liczą sobie blisko 200 lat i stanowią miejsce lęgowe wielu gatunków leśnego ptactwa. Wymienia się tu zwłaszcza: aż sześć gatunków sikorek, dzięcioły, dudki, kukułki i gągoła krzykliwego. Wokół swoistej liściastej oazy rozciąga się obszar nasadzeń sosnowych i licznych samosiejek wielu leśnych gatunków.

Buki, w porównaniu do innych dużych drzew, nie są ani długowieczne ani wytrzymałe. Niektóre z naszych wiekowych drzew trzymają się jednak stosunkowo dobrze. I tak jeden z buków, którego obwód na wysokości pierśnicy wynosi 340 cm. nie wykazuje żadnych oznak uszkodzeń czy złej kondycji zdrowotnej. W moim przekonaniu spełnia kryteria wymagane przy nadawaniu przedstawicielom tego gatunku statusu pomnika przyrody.

Ptasie Podwórko urzeka swoim pięknem przez niemal okrągły rok i stanowi przykład przyrodniczej ochrony lasu charakterystyczny dla dawniejszych systemów gospodarowania.

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Letniska Jodłów zamontowało tu tablicę z odpowiednimi informacjami o charakterze miejsca.

Jan WOJTASIK

Dane orientacyjne dla GPS:

Dł. geogr. 15°57'30" E

Szer. geogr. 52°52'04" N

Przy opracowaniu tego materiału wykorzystano mapę: Puszcza Tarnowska. Jodłowskie Trasy Rekreacyjne, Wydawnictwo SYGNATURA Zakład Kartograficzny, Wydanie I,  2015

 

pogoda.net