Strzeszków. Strzeszków k. Borowca w gminie Siedlisko stanowi pozostałość po dawnej osadzie leśnej na obszarze Puszczy Tarnowskiej. Znawca tematu dr Tomasz Andrzejewski podaje, że miejscowość jest stara, posiada średniowieczną metrykę, a swoją niemiecką nazwę – Landskron -  wywodzi od nazwiska rodu rycerskiego Landscron.

Czytaj więcej...

Studnia "Ducha Puszczy". Znajduje się w środkowo-zachodniej części Borów Tarnowskich w miejscu, gdzie graniczą  odziały leśne oznaczone numerami: 97/98/70/71. Na niektórych mapach wskaźnikiem ułatwiającym lokalizację miejsca jest punkt osnowy wysokościowej: 75,8 m. n.p.m. Innym jeszcze sposobem umiejscowienia "Studni" jest wykorzystanie zbiegu leśnych dróg pożarowych: ldp "1", "11" i "9".

Czytaj więcej...

Studnia Haussmana. W oddziale 93 Borów Tarnowskich administrowanych przez Nadleśnictwo Nowa Sól znajduje się nowoczesny, imponujący wielkością zbiornik wody przeciwpożarowej. Uwagę zwraca też jego urokliwe położenie w dolince otoczonej z każdej strony ścianą sosnowego lasu.

Czytaj więcej...

Suche Stawy Śródleśne, Duży i Mały zlokalizowane są w strefie moreny czołowej ostatniego lodowca. Pierwszy z nich zlokalizowany jest w północnym sektorze oddziału leśnego "126", drugi oddziału oznaczonego nr "128". Oba znajdują się na obszarze d. Puszczy Tarnowskiej, obecnie administrowanej przez Nadleśnictwo Sława Śląska.

Czytaj więcej...

Szwedzkie szańce. Jak trafnie zauważył dr Tomasz Andrzejewski, od czasów średniowiecznych przez nowożytne, aż do współczesnych, architektura obronna stanowiła ważny element krajobrazu kulturowego Środkowego Nadodrza. Pograniczne położenie regionu generowało rywalizację wielu różnych ośrodków o władztwo nad nim, a w konsekwencji do rozwoju właściwych dla poszczególnych epok form budownictwa obronnego. Jednym z przykładów takiego budownictwa, charakterystycznym dla obszaru d. Puszczy Tarnowskiej są tzw. Szwedzkie szańce.

Czytaj więcej...

pogoda.net