Przeprawa "Krzycki Rów". Przeprawa "Krzycki Rów" znajduje się na wschód od Przyborowa, w ciągu starej drogi łączącej Siedlisko z Lipinami. W miejscu tym, w przeszłości przerzucony był pełnowymiarowy most.

Czytaj więcej...

Przez ostatnie tysiące lat dostępność na obszar dawnej Puszczy Tarnowskiej od strony zachodniej i w dużym stopniu od strony południowo-zachodniej, a także w kierunku przeciwnym ograniczona była korytem i rozlewiskami Odry. Wiadomo jednak, że w różnych epokach ludzie różnych kultur osiedlali się po obu jej stronach.

Czytaj więcej...

Rezerwat  „Jezioro Święte”. Uznawany za florystyczny, rezerwat „”Jezioro Święte” znajduje się w pobliżu osady o tej samej nazwie w gminie Kolsko. Utworzony został Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 22 kwietnia 1983 r. (M.P. Nr 16 z 1983 r., poz. 91).

Czytaj więcej...

Rezerwat przyrody „Mesze”. W ślad za oficjalnymi dokumentami warto przypomnieć, że podobnie jak pobliski rezerwat „Jezioro Święte”, rezerwat tytułowy został utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 22 kwietnia 1983 r. (M. P. Nr 16/83, poz. 91).

Czytaj więcej...

Sadzawka pod Czerwonymi Dębami. W tekstach o Puszczy Tarnowskiej wielokrotnie miałem okazję wspominać o niewielkich śródleśnych zbiornikach wodnych lub reliktach, jakie pozostały zdegradowanych już zbiornikach. Tytułowa „Sadzawka” należy do najbardziej urokliwych miejsc tego rodzaju.

Czytaj więcej...

pogoda.net