Rezerwat  „Jezioro Święte”. Uznawany za florystyczny, rezerwat „”Jezioro Święte” znajduje się w pobliżu osady o tej samej nazwie w gminie Kolsko. Utworzony został Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 22 kwietnia 1983 r. (M.P. Nr 16 z 1983 r., poz. 91).

Czytaj więcej...

Rezerwat przyrody „Mesze”. W ślad za oficjalnymi dokumentami warto przypomnieć, że podobnie jak pobliski rezerwat „Jezioro Święte”, rezerwat tytułowy został utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 22 kwietnia 1983 r. (M. P. Nr 16/83, poz. 91).

Czytaj więcej...

Sadzawka pod Czerwonymi Dębami. W tekstach o Puszczy Tarnowskiej wielokrotnie miałem okazję wspominać o niewielkich śródleśnych zbiornikach wodnych lub reliktach, jakie pozostały zdegradowanych już zbiornikach. Tytułowa „Sadzawka” należy do najbardziej urokliwych miejsc tego rodzaju.

Czytaj więcej...

Schron "Pancerna stodoła" w Różanówce. Jest obiektem militarnym maskowanym na budynek gospodarczy. Jej powstanie datuje się na rok 1937. Stanowiła jeden z elementów systemu obronnego przygotowanego przez Niemców na wypadek wojny z Polską.

Czytaj więcej...

Sosny "Zroślaki". Natura lubi czasem zaskakiwać. Do osobliwości, jakie można spotkać na obszarze d. Puszczy Tarnowskiej, zaliczyć należy niewątpliwie dwie sosny nazywane "Zroślakami". Rosną na północ od Grochowic w oddziale leśnym 277 Borów Tarnowskich administrowanych przez Nadleśnictwo Sława Śląska.

Czytaj więcej...

pogoda.net