Pawilony Myśliwskie księcia Henryka. Termin ten obejmuje kompleks zabudowań powstałych w centrum d. Puszczy Tarnowskiej przed 1844 r. „Heinrichlust”, gdyż taka nazwa przyjęła się pierwotnie, zbudowano w przysłowiowym sercu puszczy, mniej więcej w połowie odległości między Siedliskiem a Tarnowem Jeziernym.

Czytaj więcej...

Pałacyk Myśliwski w Tarnowie Jeziernym. W średniowieczu Tarnów Jezierny był siedzibą kasztelanii na pograniczu Śląska i Wielkopolski. Wzniesione wśród jezior, bagien i lasów na 12. metrowym kopcu ziemnym grodzisko znakomicie nadawało się do roli strażnicy granicznej. Spełniało też rolę lokalnego ośrodka administracji książęcej, o czym świadczą wystawiane w Tarnowie przez księcia głogowskiego dokumenty.

Czytaj więcej...

Pechowa Góra. Wzniesienie sięgające 102 m. n.p.m. na skraju d. Puszczy Tarnowskiej położone niecałe pół kilometra na południe od wsi Dąbrowno. W pobliżu Pechowej Góry znajduje się lądowisko motolotni, a bezpośrednio pod nią pozostałości dawnego niewielkiego cmentarza.

Czytaj więcej...

Pomnik przyrody "Aleja Marka". Pomimo, że na obszarze szeroko rozumianej Puszczy Tarnowskiej, „Aleja Marka” należy do najciekawszych pomników przyrody, do encyklopedii trafia stosunkowo późno. Wszystko z powodu błędnej informacji na pewnym znanym portalu internetowym, który lokuje ją na terenie miasta Nowej Soli.

Czytaj więcej...

Prastare dęby nadodrzańskie. Zapewne wielu czytelników z pewnym niedowierzaniem odbierze informacje podawane przez Gerharda Gohle – autora pracy poświęconej historii Nadleśnictwa Przyborów, który opisując charakterystyczne dla tegoż nadleśnictwa osobliwości leśne podawał przykład liczącego sobie 3 tys. lat dębu.

Czytaj więcej...

pogoda.net