Kraina daglezji i cyprysów. Jak na realia Borów Tarnowskich, tytuł już na pierwszy rzut oka wydaje się nazbyt patetyczny. Do pewnego stopnia też taki jest i trudno zaprzeczyć, że został dobrany z pełnym zamysłem. Na obszarze dawnej Puszczy Tarnowskiej, pomimo dominanty monokultury sosnowej, spotkać można niekiedy miejsca zaskakujące odmiennością upraw. Tytułowa "Kraina" jest tego znakomitym przykładem.

Czytaj więcej...

Kraina Tysiąca Dębów. O dębach, ich znaczeniu kulturowym i powodach szczególnego zainteresowania tym gatunkiem drzew, pisałem już w artykule pt. Aleja "Dwieście Dębów". Podkreśliłem tam zwłaszcza genezę i wartość symboliki uosabianej przez dęby, w tym ich siłę, witalność i długowieczność.

Czytaj więcej...

Krzywy Dąb. Stoi w południowo-wschodnim sektorze oddziału "36" dawnej Puszczy Tarnowskiej administrowanej współcześnie przez Nadleśnictwo Sława Śląska. Na niemieckich przedwojennych mapach występuje jako „Krummer-Eiche”. Posiadał wówczas status pomnika przyrody.

Czytaj więcej...

Różanówka. Cmentarzysko kurhanowe ludności kultury łużyckiej w Różanówce niewątpliwie należy do najbardziej znanych z terenu województwa lubuskiego. Opinia publiczna zna je jednak przede wszystkim z ujawnionych i nagłośnionych przez media przypadków niszczycielskiej eksploracji przez złodziei.

Czytaj więcej...

Zwierzyniec. Na szeroko rozumianym obszarze Puszczy Tarnowskiej znane są co najmniej cztery stanowiska archeologiczne ze starożytnymi kurhanami: Różanówka, Stany, Przyborów i Zwierzyniec k. Sławy. Najbardziej słynne, zwłaszcza niestety z licznych i spektakularnych przykładów dewastacji, są te w Różanówce.

Czytaj więcej...

pogoda.net