Kraina Tysiąca Dębów. O dębach, ich znaczeniu kulturowym i powodach szczególnego zainteresowania tym gatunkiem drzew, pisałem już w artykule pt. Aleja "Dwieście Dębów". Podkreśliłem tam zwłaszcza genezę i wartość symboliki uosabianej przez dęby, w tym ich siłę, witalność i długowieczność.

Czytaj więcej...

Krzywy Dąb. Stoi w południowo-wschodnim sektorze oddziału "36" dawnej Puszczy Tarnowskiej administrowanej współcześnie przez Nadleśnictwo Sława Śląska. Na niemieckich przedwojennych mapach występuje jako „Krummer-Eiche”. Posiadał wówczas status pomnika przyrody.

Czytaj więcej...

Na szeroko rozumianym obszarze Puszczy Tarnowskiej znane są co najmniej cztery stanowiska archeologiczne ze starożytnymi kurhanami: Różanówka, Stany, Przyborów i Zwierzyniec k. Sławy. Najbardziej słynne, zwłaszcza niestety z licznych i spektakularnych przykładów dewastacji, są te w Różanówce.

Czytaj więcej...

Leśna kapliczka przy trasie rekreacyjnej „Do Źródełka Miłości”. Gdzieś wyczytałem, że zwyczaj zawieszania kapliczek na drzewach pochodzi z Litwy. W czasach chrystianizacji tego kraju miał być sposobem na ratowanie starych drzew, zwłaszcza dębów. Drzewom takim groziło bowiem wycięcie, gdyż w czasach pogańskich służyły często za symbole kultu religijnego. 

Czytaj więcej...

Leśny Kandelabr. Określenie to po raz pierwszy usłyszałem od zasłużonego leśnika Pana Edwarda Łajko. Miejsce w pobliżu Jeziora Sławskiego, gdzie rośnie ten niezwykłych kształtów świerk pokazał mi natomiast inny znakomity znawca zagadnień przyrodniczych - Pan Alfred Rösler.

Czytaj więcej...

pogoda.net