Droga Geibel'a. Biegnie z centrum Siedliska, poprzez Zwierzyniec i dalej obok Borowca w kierunku centrum d. Puszczy Tarnowskiej, a dokładniej do tzw. Pawilonów Myśliwskich księcia Henryka [niem. Heirichslust. Jej długość wynosi ok. 13 km., przebieg zaś wskazuje, że wytyczono ją wyłącznie z myślą o ułatwieniu dojazdu do Pawilonów i pobliskiego Gaju Wandy [niem. Wandashain].

Czytaj więcej...

Dzicza Góra. Na południowy wschód od Dąbrowna, w oddziale 4 Borów Tarnowskich administrowanych przez Nadleśnictwo Sława Śląskaznajduje się otulone niemal w całości sosnowym lasem wzgórze "92,0". Od strony północnej omija je półkolem stara Droga Krawędziowa [niem. Rand Weg]. Od południa,  Dzicza Góra - o niej to bowiem mowa - niemal przylega do linii oddziałowej 4/14.

Czytaj więcej...

Gaj Wandy. Najdokładniej rzecz ujmując, jest to współcześnie obszar liczącego ok. 2,5 ha śródleśnego pola kasztanowców wraz z przyległościami. Historyczna nazwa miejsca [niem. Wandashain] wywodzi się najprawdopodobniej od imienia Wandy Hedwig-Agnes – żony księcia Carla Ludwiga Schoenaicha, jednego z XIX/XX-wiecznych właścicieli Puszczy Tarnowskiej.

Czytaj więcej...

Góra Mirkowa. Pozostaje zagadką, dlaczego najwyższe, bo sięgające 121,5 m. n.p.m. wzniesienie Puszczy Tarnowskiej nie doczekało się w czasach historycznych nazwy własnej. Takie nazwy nadawano z zasady często wzgórzom zdecydowanie niższym, nie wspominając już o wyniosłościach podobnej wysokości, np. sąsiedniej Wysokiej Hali – 119,0 [niem. Almas-Höh] czy niedalekiego Glinnego [niem. Glimp-Berge – 117,5 m. n.p.m.

Czytaj więcej...

Góra Studzienna. Jeszcze do niedawna nie miałem żadnej wiedzy na temat "Góry Studziennej". Decydując się na jej odszukanie, kierowałem się informacjami uzyskanymi podczas poszukiwania materiałów do opisu Studni Haussmana i inspiracją historyka i badacza Pawła Łachowskiego, który potwierdził, że na obszarze d. Puszczy Tarnowskiej znajdowało się więcej studni.

Czytaj więcej...

pogoda.net