Popularne źródło, jakim jest Wikipedia, podaje, że Kreta jest największą spośród wysp greckich. Powstała z wypiętrzających się podwodnych łańcuchów górskich. Kiedyś była częścią Europy kontynentalnej. Pierwsze świadectwa osadnictwa na Krecie sięgają 6000 -3100 p.n.e.

Domostwa były budowane w tym okresie z wysuszonej gliny lub kamienia. Gospodarka opierała się na uprawie ziemi i hodowli zwierząt. Krajobraz wyspy tworzą skaliste wybrzeża przeplatające się z szerokimi, jasnymi plażami.

Klimat ma cechy umiarkowane jak i subtropikalne. Średnia roczna opadów wynosi 640 mm. Lato jest gorące i suche, w zimie jest chłodniej. W rejonach górskich opady są dużo wyższe niż w reszcie wyspy, szczyty często pokrywa śnieg. Roślinność jest skąpa, bujniej rozwija się w wilgotniejszych rejonach.

Fotografie zamieszczone w galerii pochodzą z roku 2010.

Jan WOJTASIK

                                                                                 
pogoda.net