"Błędny jest pogląd, że tylko wysokie kary pozbawienia wolności osiagają cele prewencyjne. Cele te osiąga się karami sprawiedliwymi, bez względu na ich wyskość".

Wyrok SN z dnia 15 stycznia 203 r., sygn. AKa 360/02

pogoda.net