[…] Staranne zbieranie rzetelnego materiału prasowego na zasadach ogólnie przyjętych, odbywające się w miejscu publicznym, nie wymaga akredytacji, a tym samym nie może uchodzić za działanie bezprawne. (…) Akredytacja to zgoda organizatora na bezpośredni udział dziennikarza w imprezie, która daje możliwość uczestniczenia w niej na warunkach uprzywilejowanych. […]

Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku II AKa 201/13 z z 30 września 2013 r.

pogoda.net