"Możliwe jest oparcie ustaleń wyroku tylko na jednym dowodzie, byleby ocena tego dowodu była rzeczowa oraz logiczna i nie wkraczała w sferę dowolności."

Wyrok SA w Krakowie z dnia 17 czerwca 2013 r., sygn. II Ka 216/12

pogoda.net