"Nabywca programu komputerowego może, bez zgody uprawnionego z tytułu praw autorskich, dokonać powielenia kodu programu i translacji jego form w całości lub części w celu poprawienia błędów wpływających na funkcjonowanie programu, także gdy naprawa polega na wyłączeniu funkcji zakłócającej działanie aplikacji, której program jest częścią.

Powinien jednak działać tylko w zakresie koniecznym do poprawienia tych błędów i z poszanowaniem warunków przewidzianych w umowie z uprawnionym".

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku TS z dnia 6 października 2021 r., C-13/20 (CNIL)

Cytat z cyklu "Sądy i poglądy"

Źródło i całość tekstu: TUTAJ

 

pogoda.net