[…] Osoby żyjące w stałych związkach jednopłciowych, tak samo jak osoby heteroseksualne mają uprawnioną potrzebę prawnego uznania i ochrony swego związku.

Na państwie-stronie Konwencji spoczywa obowiązek uwzględnienia tego faktu. (…) Brak jest prawnego uzasadnienia na brak możliwości uznania związku jednopłciowego w prawie krajowym.

Rząd rosyjski twierdził, iż większość Rosjan jest przeciwna relacjom jednopłciowym, lecz ten argument nie znalazł uznania w oczach Trybunału. (…) W demokratycznym społeczeństwie prawa mniejszości nie mogą zależeć od akceptacji większości.

Nadto, umożliwienie parom jednopłciowym prawnego uznania ich związku w formie innej niż tradycyjne małżeństwo nie jest sprzeczne z "tradycyjnym rozumieniem małżeństwa" w społeczeństwie rosyjskim.

W konkluzji swego wyroku Trybunał stwierdził, iż Rosja nie wywiązała się ze swych pozytywnych obowiązków z art. 8 Konwencji, co sprowadza się do naruszenia prawa do poszanowania życia rodzinnego skarżących. […]

Na podstawie wyroku ETPC z dnia 13 lipca 2021 r., 40792/10, 30538/14 i 43439/14

Źródło: Lex - czytaj: TUTAJ

Cytat z cyklu: "Sądy i poglądy"

pogoda.net