Samo uzależnienie od alkoholu, czy też zażywanie narkotyków nie prowadzi automatycznie do zaistnienia wątpliwości co do stanu psychicznego oskarżonego.

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sygn. II KK 79/18

 Cytat z cyklu "Sądy i poglądy"

pogoda.net