Podatnik powinien współpracować z organem podatkowym. Odmowa odbioru korespondencji jest przykładem nadużycia uprawnień procesowych i w demokratycznym państwie prawnym nie zasługuje na ochronę.

Chociaż konstytucyjna zasada demokratycznego państwa prawnego oraz zasada zaufania do organów podatkowych dotyczą organów podatkowych, to wymagają również od podatników wykazania minimum lojalności w toku postępowania, współpracy z organem, zaniechania działań uniemożliwiających prowadzenie postępowania i niewprowadzania organu w błąd.

NSA w wyroku z dnia 10 października 2018 r., sygn. akt. I FSK 1701/16

Cytat z cyklu "Sądy i poglądy" [za: Iwona Kaczorowska, Nadużycie prawa procesowego przez stronę. Omówienie do wyroku NSA]

 

Źródło: Portal LEX

 

pogoda.net