W przeciwieństwie do sądu odwoławczego, sąd kasacyjny jest sądem prawa, który nie czyni własnych ustaleń faktycznych i nie przeprowadza w tym zakresie postępowania dowodowego.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 grudnia 2018 r. sygn. akt. II KK. 114/18

Cytat z cyklu: "Sądy i poglądy"

pogoda.net