Potrzeba powołania biegłego lekarza seksuologa aktualizuje się z chwilą, gdy ujawnią się wątpliwości co do zaburzenia preferencji seksualnych oskarżonego.

Rolą tego biegłego nie jest wydawanie opinii odrębnej, lecz udział w wydaniu opinii kompleksowej razem z biegłymi lekarzami psychiatrami, na podstawie wspólnie przeprowadzonego badania mającego na celu ocenę stanu zdrowia psychicznego oskarżonego.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 grudnia 2018 r., sygn. akt II KK 114/18

Cytat z cyklu: "Sądy i poglądy"

pogoda.net