[...] Zamierzone zadanie ciosu w klatkę piersiową narzędziem śmiercionośnym jak nóż, świadczy o działaniu z oczywistym zamiarem pozbawienia życia. Jest to działanie porównywalne z oddaniem strzału w głowę ofiary. [...]

Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku II AKa 157/15 z dnia 16 września 2015 r.

Czytaj więcej...

Czas pracy sędziego jest określony wymiarem jego zadań, jednak nie można stale ich w sposób nieograniczony rozszerzać.

Czytaj więcej...

"Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa może stanowić naruszenia dóbr osobistych, jeśli są w nim zawarte obraźliwe zwroty, które zawierają nieprawdziwe informacje".

Czytaj więcej...

[…] Dobrowolność odstąpienia od usiłowania ma miejsce wówczas, gdy pomimo istnienia i uświadamiania sobie przez sprawcę możliwości osiągnięcia zamierzonego celu przestępczego, przerwał on swoje działanie z własnej woli, a więc dlatego, że sam chciał je przerwać, a nie dlatego, że osiągnięciu celu sprzeciwiały się przyczyny od niego niezależne. […]

Czytaj więcej...

Groźba surowej kary rodzi domniemanie, że osoby podejrzewane o popełnienie przestępstwa lub oskarżone o to mogą podejmować próby bezprawnych działań destabilizujących prawidłowy tok postępowania.

Czytaj więcej...

pogoda.net