Prawo do "krytyki" nie może być utożsamiane z prawem do "zniesławiania", a krytyczne oceny powinny być wyrażane w odpowiedniej formie, zwłaszcza gdy nie są wyrażane w sposób spontaniczny lub w toku szybkiej wymiany słów, a w sposób zaplanowany i przemyślany.

Czytaj więcej...

[…] Biegli sądowi mają prawo do niezakłóconego prowadzenia swych czynności. Jest to gwarancja powodzenia ich pracy, a tym samym gwarancja prawidłowego sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Tym samym w prawie krajowym winny istnieć środki, które w razie konieczności posłużą dla ochrony biegłych przed obraźliwymi i bezzasadnymi atakami dotyczącymi wykonywania przez nich czynności zawodowych.

Czytaj więcej...

[...] Wypowiedzi zniesławiające w formie fałszywego oskarżenia mogą pojawiać się również w zawiadomieniach, zgłoszeniach składanych przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwa. [...]

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie sygn. III KK 356/17

Cytat z cyklu: "Sądy i poglądy"

Czytaj więcej...

Przy redagowaniu opisu czynów przestępnych nie jest konieczne ani cytowanie zwrotów ustawowych, ani posługiwanie się ich synonimami.

Czytaj więcej...

Art. 230 kpk obliguje organy procesowe do zwrotu osobie uprawnionej zatrzymanych rzeczy niezwłocznie po stwierdzeniu ich zbędności dla postępowania karnego.

Czytaj więcej...

pogoda.net