[…] Staranne zbieranie rzetelnego materiału prasowego na zasadach ogólnie przyjętych, odbywające się w miejscu publicznym, nie wymaga akredytacji, a tym samym nie może uchodzić za działanie bezprawne. (…) Akredytacja to zgoda organizatora na bezpośredni udział dziennikarza w imprezie, która daje możliwość uczestniczenia w niej na warunkach uprzywilejowanych. […]

Czytaj więcej...

[…] W razie oparcia skargi odwoławczej na zarzutach mieszanych, to jest twierdzeniu odpowiadającym kilku podstawom odwoławczym, jako podstawę odwołania należy powoływać zarzut tzw. pierwotny, a nie wtórny, stanowiący pochodną usterki pierwotnej.

Czytaj więcej...

Udział biegłego w czynnościach przeprowadzanych przez organ procesowy nie powoduje wyłączenia biegłego, albowiem nie jest on świadkiem przestępstwa, a uczestnikiem czynności procesowej.

Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie sygn. II AKa 258/15

Czytaj więcej...

Biegłych powołuje się w związku z dowodzeniem faktów mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy i tylko w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych. Natomiast ustalenie, czy zdarzenie było wypadkiem przy pracy nie należy do sfery faktów.

Czytaj więcej...

[...] Zamierzone zadanie ciosu w klatkę piersiową narzędziem śmiercionośnym jak nóż, świadczy o działaniu z oczywistym zamiarem pozbawienia życia. Jest to działanie porównywalne z oddaniem strzału w głowę ofiary. [...]

Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku II AKa 157/15 z dnia 16 września 2015 r.

Czytaj więcej...

pogoda.net