[...] Prawo nie może lekceważyć bezpieczeństwa obrotu. Z tego względu powinno unikać subiektywizmu i dowolności. Prawo jest przedsięwzięciem publicznym, gdyż sędzia zawdzięcza swe znaczenie państwu, które nadaje mu uprawnienia i władzę.

To wszystko nie pozwala utożsamiać bez zastrzeżeń sprawiedliwości określonej przez prawo z tym, co wydaje się sprawiedliwe jednostce. Nie można nie dostrzegać, że we wszystkich sporach, w których wynik zależy od rozstrzygnięcia kwestii prawnej, strony bronią przeciwstawnych stanowisk.

Stwierdzenie, że dane stanowisko znajduje oparcie w prawie, zakłada istnienie porządku prawnego, gdyż w przeciwnym razie nie byłoby możliwe sensowne uzasadnienie wyroku. [...]

Ch. Perelman, Logika prawnicza. Nowa retoryka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, W-wa 1984 s.  110

pogoda.net