[...] Obecny w powszechnym odbiorze model zbrodni doskonałej opiera się na błędnym założeniu, że brak ciała ofiary stanie się gwarancją bezkarności dla zabójcy.

Funkcjonujący stereotyp głoszący, że brak zwłok oznacza brak możliwości oskarżenia czy skazania (ang. no body - no conviction), co w języku polskim dosadniej określa się powiedzeniem "nie ma trupa, nie ma sprawy", nie odzwierciedla rzeczywistości.

Zarówno literatura tematu, jak i orzecznictwo jasno wskazują, że odnalezienie zwłok ofiary, choć istotne dowodowo, nie przekreśla jednak możliwości skazania sprawcy wobec braku zwłok ofiary, które ten na przykład ukrył lub zniszczył i zataił ewentualne miejsce pochówku. [...]

Maciej Trzciński, Kryminalistyka i archeologia sądowa w procesie poszukiwania ukrytych zwłok, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2021 s. 27

pogoda.net