[...] Założona na początku XIX stulecia fabryka nici stała się symbolem gospodarczej pomyślności miasta i jednym z głównych pracodawców mieszkańców Neusalz i okolic.

Pomimo zmiany granic i wymianie ludności po 1945 r. rola fabryki nie zmieniła się. Do końca XX stulecia polski zakład umożliwiał zatrudnienie znacznej liczbie osób, organizował życie społeczne i kulturalne, budował domy mieszkalne i budynki użyteczności w Nowej Soli. 

Fabryka nie przetrwała czasów transformacji społeczno-gospodarczych przełomu XX i XXI wieku. Po zamknięciu produkcji rozpoczął się proces likwidacji kompleksu fabrycznego, wyburzono część najstarszych hal produkcyjnych. Z inicjatywy władz miejskich powstał i jest realizowany plan przekształcenia terenów po dawnej fabryce w nowoczesne centrum przemysłowe i społeczne.

Miejsce to zmienia swoje oblicze, jednak nie zapomina się o tradycji i blisko 200-letniej obecności fabryki w tkance miejskiej. [...]

Tomasz Andrzejewski, Fabryka nici w Nowej Soli, Wyd. Muzeum Miejskie w Nowej Soli 2021-2022, cz. II s. 5

pogoda.net