[...] Jedną z podstawowych zasad prawa zwyczajowego ukształtowanego wśród społeczeństw prymitywnych jest zasada wzajemności, a najprostszą formą działania zasady wzajemności jest wymóg "tożsamości".

Tożsamość wymaga by wymieniać rzecz za rzecz, człowieka za człowieka. Jeżeli ktoś poniósł stratę materialną w wyniku działania członka własnego lub obcego plemienia, to strata ta musi być odwzajemniona przez wyrządzenie sprawcy takiej samej straty.

Rana musi być pomszczona zadaniem takiej samej rany, zabójstwo człowieka wymaga zawsze krwawej zemsty.

Wykonanie krwawej zemsty było jednym z podstawowych uprawnień i zarazem obowiązkiem rodziny, plemienia, rodu, a jednocześnie podstawową regułą zachowania wynikającą logicznie z mechanizmów działania i myślenia zrodzonych z materialnych warunków bytowania społeczeństw prymitywnych. (...)

Życie jednostki, jej fizyczna nietykalność były dobrami, które pozostawały pod ochroną całej grupy społecznej. [...]

Walery Masewicz, Siedem spotkań z prawem, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1984 s. 47

pogoda.net