[...] Poszukiwanie rozwiązań oraz powodów do optymizmu jest skrajnie trudne. Splot przeciwstawnych interesów geopolitycznych wielu państw, zaszłości epoki kolonialnej, egoizmy narodowe, ksenofobia, fanatyzm religijny, brak edukacji zarówno zwykłych obywateli, jak i grup społecznych, czy najzwyklejsza ludzka głupota, to niepełny ich katalog.

Tworzą one koktajl będący wspaniałą pożywką dla rozwoju ekstremizmu różnego typu, za którym bardzo często postępuje terroryzm. [...]

Michał Gabriel-Węglowski, Działania antyterrorystyczne. Komentarz, Wydawnictwo Wolter Kluwer, Warszawa 2018 s. 15

pogoda.net