[...] Najbardziej wymownym przykładem roli nowej technologii w kryminalistyce, a ściślej w procesie wykrywczym, jest analiza DNA.

Wraz z jej wykorzystaniem nie tylko stworzono genetyczne bazy danych, ale także rozwinięto fenotypowanie DNA, pozwalające określić wiele cech sprawcy przestępstwa, a nawet sporządzić portret sprawcy na podstawie informacji zdekodowanych z jego DNA pozostawionego na miejscu przestępstwa. [...]

V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, D. Wilk i J. Wójcikiewicz, Kryminalistyka a nowoczesne technologie, Wydawnictwo Uniwersytetu  Jagiellońskiego, Kraków 2019 s. 16

 

pogoda.net