[...] Odżywająca co kilka lat nadzieja na pojawienie się urządzenia zastępującego eksperta nie ma szans realizacji. Przyrząd trzeba umieć obsłużyć, trzeba rozumieć, jak on działa i jak należy interpretować wyniki jego pomiarów.

Doświadczenie ponad 20 lat, jakie minęły od ukazania się pierwszej monografii na temat komputerowego wspomagania ekspertyzy pismoznawczej (Owoc, 1997), wykazało, że wspomaganie komputerowe przynosi rezultaty godne uwagi: oszczędność czasu dla ekspertów oraz lepsze opinie dla sądów.

Teraz, dzięki stworzeniu mikroskopu polimorficznego, powstała możliwość wszechstronnego wspomagania technicznej ekspertyzy dokumentów. Możliwość, o której trudno było nawet marzyć, prześciga ona bowiem wszystkie rozwiązania istniejące dotychczas w skali światowej. [...]

Rafał Cieśla i Współautorzy, Mikroskopia polimorficzna jako najnowsza technologia badania dokumentów, /w/: V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, D. Wilk i J. Wójcikiewicz [red.], Kryminalistyka a nowoczesne technologie, Wydawnictwo Uniwersytetu  Jagiellońskiego, Kraków 2019 s. 58

pogoda.net