[...] Zadaniem prokuratora w procesie karnym nie jest wygranie sprawy, ale czuwanie, by sprawiedliwości stało się zadość.

Jest on w szczególnym i  w bardzo określonym sensie sługą prawa, którego dwojakim celem jest zapewnienie, aby wina się nie wymknęła, a niewinność nie ucierpiała. On może oskarżać oskarżać solennie, z wigorem i tak powinien istotnie powinien działać. Ale kiedy zadaje ciężkie ciosy, nie ma prawa zadawać ich poniżej pasa.

Jego obowiązkiem jest zarówno powstrzymać się od niewłaściwych metod prowadzących do niesłusznego skazania, jak i stosować wszelkie zgodne z prawem środki do uzyskania sprawiedliwego wyroku. [...]

George Sutherland - sędzia SN USA, cyt. za: Józef Wójcikiewicz, Piękno przestępstwa. Prolegomena do estetyki sądowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020 s. 33

 

pogoda.net