[...] Ludzie zazwyczaj nie okazują demonstracyjnie odczuwanej pogardy lub gniewu wobec własnych przełożonych. [...]

Bolesław Laszczak, Ekspresje mimiczne - podstawowy katalog do wykrywania kłamstwa i emocji (cześć 1), Prokuratura i Prawo nr 3/marzec 2021

pogoda.net