[...] Obraz jest jednym z najbardziej użytecznych i uniwersalnych źródeł informacji dla potrzeb opiniowania medyczno-sądowego. Zawiera dane o kształtach, kolorach i rozmiarach przestrzeni fizykalnej.

W zależności od formy i techniki zapisu informacji, obraz może być np. szkicem, zdjęciem, filmem lub modelem 3D. Każdą z tych form cechuje różny zasób danych o zobrazowanej przestrzeni i jej elementach.

Zdjęcie to pojedynczy pakiet informacji graficznej w postaci ujęcia wybranego fragmentu otaczającej przestrzeni. Film jest pakietem o znacznie większej ilości danych niż zdjęcie, gdyż jest sekwencją wielu ujęć. Obrazowanie 3D jest natomiast przestrzenną reprezentacją graficzną, co w połączeniu z interaktywną formą wyświetlania umożliwia nieograniczoną ilość ujęć, czyniąc je nieporównywalnie bardziej zasobnymi w informację w porównaniu ze zdjęciem czy z filmem.

Ponadto zapis obrazu w formacie 3D oferuje wiele innych możliwości użytkowania informacji graficznej, jej analizy, przetwarzania, archiwizacji oraz finalnego udostępniania i prezentacji obrazu. [...]

Wojciech Tunikowski, Krzysztof Maksymowicz i Grzegorz Teresiński, Wirtualizacja 3D - skanowanie i fotogrametria, [w]: G. Teresiński /red./, Medycyna Sądowa, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2020 t. 2 s. 697 i nast.

 

pogoda.net